İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK DERSİ SINAVI

00

A.) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz. (20p)

1. (…D..) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.

2. (…Y..)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.

3. (…Y..)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.

4. (…D..) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

5. (…D..) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız.

6. (…D..) Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.

7. (…Y..) Ödevlerimizi yapmak çevremize karşı sorumluluğumuzdur.

8. (…D..) Yasalar önünde herkes eşittir.

9. (…D..) Adalet, insani değerlerden biridir.

10. (…D..) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.

 

 

B.) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (20p)

adalet

güven

iletişim sorunları

sınırsız

yazılı olmayan

eşit

saygı

eğitim hakkını

çevreye

empati

 

1.)  Adalet ve eşitliğin olduğu toplumda ……güven……… duygusu artar.  

2.)  Özgürlüklerimiz ……sınırsız…. değildir.

3.)  Yasalar önünde erkekler ve kadınlar her zaman ……eşit….. olmalıdır.

4.)  Birbirimizin farklı özelliklerine …saygı… göstermeliyiz.

5.)  Karşımızdaki kişiyi anlamak için kendimizi onun yerine koymaya …empati… denir.

6.)  İnsanlar arasındaki ………güven………………. anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.

7.)  Görgü kuralları, gelenekler ve ahlak kuralları ……yazılı olmayan…………. kurallardır.

8.)  Okula yeni başlayan Pınar, eğitim hakkını…. kullanmaya başlamıştır.

9.)  Haklıyla haksızı ayırt etmek, herkese hakkı olanı vermeye …adalet…. denir.  

10.) Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak insanın …çevreye….. karşı sorumluluklarındandır.

 

 iha2iha2

D.) Görselleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz. ( 15 puan )    iha3


 E.)  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. ( 35 puan)

1.)  Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
A.) Sorunu görmezden gelmek                           B.) Karşımızdakini dinlememek
C.) Empati kurmak                                          D.) Taraflı davranmak

2.) Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
A.)  Saygılı olmak                                                 B.) Açık fikirli olmak
C.)  İş birliğine açık olmak                                    D.) Sabit fikirli olmak

3.) Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?

A.) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B.) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C.)
Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken

D.) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken

4. ) Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”
A.) Uzlaşı                         B.) Güven                      C.) Anlayış                   D.) Dayanışma

 

5.)  Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A.) Huzursuzluk               B.) Güven                      C.) Korku                       D.) Öfke

6.)  Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?

A.) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B.) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
C.) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D.) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

7.)  Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?

A.) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
B.) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C.) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
D.) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.       

BAŞARILAR

En son değiştirme: 4 April 2018, Wednesday, 07:16