2. DÖNEM FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. SINAV SORULARI

 

Selim: “Ay, sadece geceleri Dünya etrafında dolanır.”

Taner: “Geceleri, Ay’ın ışık kaynağı olduğunu anlarız.”

Ufuk: “Pencereden baktığımda, Ay’ı ben her gece görebilirim

Vecdi: “Ay aslında bir ışık kaynağı değildir, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.”

1.  Aynı gruptaki dört arkadaşın Ay ile ilgili ifadelerinden hangisi doğru bilgi içerir?

A) Selim                      B ) Taner                     C ) Ufuk                      D ) Vecdi

 

2. “Ses de ışık gibi kirliliğe neden olur. Bu kirliliğe gürültü denir.” Hangi seçenekte bu duruma uygun bir ses kirliliği vardır?

A) Kısık sesle çalan müzik              B ) Kuş sesi         C ) İş makinesi sesi                  D) Yağmur sesi

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A ) Anlamayı güçleştirir.

B ) Sinirli ve gergin olmaya neden olur.

C ) Görme duyumuzu engeller. 

D ) İşitme kaybına neden olur.

 

I.   Ampul      II.   Gaz lambası         III.   Lazer         IV.   Ateş

4.Yukarıda verilen aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)  II – IV – I – III                      B)  IV – II – I – III               C)  IV – I – II – III                   D)  II – I – IV – III

 

 Beşiktaş – Liverpool maçında, Beşiktaşlı taraftarlar 132 desibel ile dünya rekoru kırdılar.”

5. Yukarıdaki verilen bilgi, sesin hangi özelliğinin ölçülmesiyle bulunmuştur?

A).şiddeti                     B).enerjisi                   C).yüksekliği                           D).titreşimi

 

6) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin bir sonucu olamaz?

A).Geceleri trafikte kazaların az olması.

B).Kaplumbağaların denizi bulamaması. 

C).Göçmen kuşların yuvalarını bulamaması.

D).Gök cisimlerin daha zor gözlemlenmesi

 

“Ali, arabayla giderken uzaktan ambulansın sesini duydu. Ses gittikçe yaklaştı. Ambulansa yol verdi. Sonra ambulansın ve sesin uzaklaştığını fark etti.”

7.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A).Ses gaz maddelerde daha yavaş yayılır.

B).Sesin dalgalar halinde yayıldığı için 

C).Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin düşmesinden dolayı

D).Sesin doğrular halinde yayılmasından dolayı.

 

8.Dışarıda yağmur yağıyordu. Önce şimşekler çakıyor, biraz sonrada gökyüzü müthiş çığlıklar atıyordu.”

Yukarıdaki olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A).Sesin, ışıktan daha hızlı hareket etmesi. 

B).Sesin dalgalar halinde yayılması. 

C).Işığın doğrusal hareket etmesi.

D).Işığın sesten daha hızlı hareket etmesi.

 

9.Okul zili çaldığında öğretmen dışarı çıkabilirsiniz dedi. O sırada öğretmenin telefonu çaldı. Okul bahçesinden kuş sesleri geliyordu. ”Verilen paragrafta kaç tane doğal ve yapay ses kaynakları vardır?

 

           Doğal ses kay.    Yapay ses kay.     

A).            3                              2

B).            2                              2   

C).            2                              3       

D).            1                              2

 

Fen ve Teknoloji dersinde Ela ve Eda isimli öğrenciler, öğretmene aşağıdaki soruları soruyor.

— Ela: Aydınlatma teknolojileri sayesinde hastaneler gece ve gündüz hizmet verebilir mi?

— Eda: Aydınlatma teknolojileri sayesinde denizlerin derinlikleri araştırılabilir mi?

 10. Buna göre öğretmen, Ela ve Eda’nın sorduğu sorulara hangi seçenekte belirtilen cevapları verir?

            Ela                    Eda 

A)       Hayır                  Evet

B)       Hayır                  Hayır

C)       Evet                   Hayır 

D)       Evet                   Evet

  

  11. F1 Karanlık bir odada, yandaki mumlardan hangisinin görülüp görülemeyeceği hakkında ne söylenebilir?

 

A) Yalnız II görülebilir     B) Yalnız I görülebilir    C) İkisi de görülebilir    D) İkisi de görülmez

 

12. Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine rağmen önce şimşeği görür, arkasından gök gürültüsünü duyarız. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.

B) Ses ve ışık aynı hızda yayılır.

C) Işık sesten daha hızlı yayılır.

D) Ses dalgalar halinde yayılır.

 

 I-Güneşe çıplak gözle bakmak tehlikelidir.

 II-Bir varlığı görebilmek için gözümüzden ışık çıkması gerekir.

 III-Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

 

13) Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C) I ve III          D)I ve II

 

14)Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğidir?

A)Çöplüğe atılmış ampullerdir.

B)Bir cismin her yönünden aydınlatılmasıdır.

C)Bir yeri aydınlatırken istediğimiz yerin dışındaki bölgelerin de aydınlatılmasıdır.

D)Bir yeri aydınlatırken çok az ışık kullanılmasıdır

 

15. Görme olayının gerçekleşmesi için ………….., cisimler üzerinden…………….., gözümüze kadar ulaşması gerekir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi Sözcükler gelmelidir?

A)ışığın-geçip                      B)ışığın-yansıyıp             C)parlaklığın-yürüyüp             D)güneşin-yansıyıp

 

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı doğal sestir?

A). Kuş sesi, cep telefonu sesi, zil sesi

B). Piyano sesi, insan sesi, gök gürültüsü sesi

C). Dolu sesi, köpek sesi, davul sesi

D). Kedi sesi, şelale sesi, rüzgar sesi  

 

17Aşağıdaki cisimlerin hepsine bükme, germe, vurma, sıkma gibi kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetlerin etkisi kalktıktan sonra hangisi eski haline dönebilir?

A) Tahta                          B) Sünger                C) Cam şişe                   D) kağıt

 

18.  Bir otobüsün durağa yaklaşması, duraktan yolcu alması ve duraktan hareket etmesi durumlarında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Yavaşlama - durma - hızlanma

B) Hızlanma - yavaşlama - durma

C) Durma - yavaşlama - hızlanma

D) Yavaşlama - hızlanma – durma

 

19. Ders çalışırken sağ elini kullanan kişinin kullanacağı en doğru aydınlatma şekli hangisidir?

A) Işık arkadan gelmeli, rengi gün ışığına yakın olmalı.

B) Işık sağ üstten gelmeli, rengi olabildiğince beyaz olmalı.

C) Işık doğrudan gözümüze gelmeli, rengi koyu sarı olmalı.

D) Işık sol üstten gelmeli, rengi gün ışığına yakın olmalı.

 

20. Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A). Megafon                  B). Mikrofon                C). Kulak tıkacı                  D). Hoparlör

 

Not: Her soru 5 puandır.

BAŞARILAR

 

En son değiştirme: 29 March 2018, Thursday, 16:54