2. DÖNEM 1. SOSYAL BİLGİLER SINAVI

 

S1- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.     (10  PUAN)

A. ( D  )İnsanoğlunun merakı , ihtiyacı ve çabası zaman içinde teknolojinin gelişmesini sağlamıştır.  

B. (  )Steteskop  eğitim alanında kullanılan teknolojik bir üründür.

C. ( D  )İnsanların zaman içinde ihtiyaç ve isteklerinin artması , onları yeni ürünler bulmaya yöneltmiştir. 

Ç. ( D  )Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 ‘da Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından Samsun ‘da başlatıldı .

D. ( D  )Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin başkenti Ankara ‘dır.  

E. ( D  )Yıl , 1 Ocak günü başlayıp 31 Aralık günü sona ermektedir.

F.  (  )Dernekler ve vakıflar sivil toplum kuruluşlarıdır.

G. ( Y  )Miladi takvimde biryıl , 10 aya bölünmüştür. 

Ğ. ( Y  )Türk  Kızılay ‘ı  sadece Türkiye içinde yardıma muhtaç insanlara yardım eder .

H. ( D  )İçki , sigara  ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı halkımızı bilinçlendirmek için Yeşilay kurulmuştur.

 

S2 - Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.  (10 PUAN)

A. Türkiye ‘nin  nüfusu en kalabalık olan şehri İSTANBUL ‘dur.

B. Kutup yıldızı daima KUZEYi  gösterir.

C.Bir yerin kuşbakışı görünümünün  göz kararı ile kabataslak kağıt üzerine çizilmiş şekline KROKİ denir.

Ç. Yeryüzünün  kısa süreli sarsılmasına   DEPREM  denir.

D. Güneşin doğduğu yöne  DOĞU denir.

E.Hava sıcaklığını ölçmeye yarayan alete  TERMOMETRE denir.

F. İnsan eli değmemiş , bozulmamış çevreye  DOĞAL ÇEVRE çevre  denir.

G. Güney ile doğu  arasındaki yön GÜNEY DOĞU ‘ dur.

Ğ. Temel ihtiyaçlarımız ; beslenme , giyinme  ve BARINMA. ‘dır.

H. Yön bulmada en güvenilir araç PUSULA ‘ dır.

 

S3.  Aşağıda bazı teknolojik ürünlerin adları ve bunların kullanım alanları verilmiştir.

Teknolojik ürünleri ilişkili olduğu alanla eşleştiriniz. (5  PUAN)

tablo

S4.  Doğal unsurlardan 5 tanesinin adını yazınız.   (  5 PUAN  )

 

1. DAĞ.       2. OVA    3. YAYLA  4. VADİ       5 NEHİR

 

 

S5. Akraba adlarından 5 tanesinin adını yazınız.   ( 5 PUAN  )

 

1. TEYZE            2.  DAYI          3.  AMCA         4. DEDE.        5. KUZEN

 

 

S6. Sabahleyin  sol kolumuzu  güneşin doğduğu yöne uzatırsak önümüz hangi yön olur?     ( 5 PUAN  )

A. Kuzey                           B. Güney                       C. Doğu                             D. Batı

 

S7. Aşağıdakilerden hangisi doğayı erozyondan korumaya yönelik bir çalışmadır?      (5 PUAN)

A. kırsalda kü***baş hayvancılığı yaygınlaştırmak             B. makineli tarımı yaygınlaştırmak

C. tarım bitkilerini  sık sık ilaçlamak                                    D. çıplak arazileri ağaçlandırmak

 

S8. Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesi hazırlanırken ilk önce düşünülmelidir?

A. ailenin  beslenme giderleri                                             B. çocukların gezi giderleri

C. tiyatro ve sinema giderleri                                             D. özel günlerde hediye giderleri

 

S9. Aşağıda verilen mallardan hangisinin üzerinde son kullanma tarihinin yazılması gerekmez?

A. ilaç                         B.  Çikolata                    C. radyo                            D. gazoz

 

S10. Aşağıdaki mesleklerden hangisinin temel eğitimi usta çırak ilişkisine dayalıdır?

A. mühendislik                B.  Öğretmenlik               C. doktorluk                     D. marangozluk

 

S11. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası iletişimi kolaylaştıran buluşlardan birisi değildir?

A.  telefon                      B. Telsiz                           C. buzdolabı                  D. cep telefonu

 

S12.Zamanı , yıl ,ay  ve gün gibi parçalara ayırıp , düzenli bir şekilde gösterilen çizelgeye ne denir ?

A. yıl                                  B.   Takvim                    C. saat                              D. tarih

 

S13. Teknolojik alanda buluş yapan kişiye ne denir?

A. mucit                          B. Asistan                     C.  teknisyen                  D. laborant

 

S14. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaçla kullanılır?

A. disket                      B.  Troleybüs                    C.     tramvay                   D. metro

 

S15. Günümüzde internet aracılığı ile yapılan haberleşmede hangi adres kullanılır?

A. iş adresi              B. elektronik posta adresi        C. ev adresi                     D. posta kutusu adresi

 

S16. İnsanların ortak amaçları için bir araya gelmesiyle sosyal gruplar oluşur .

Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup oluşturmaz?

A. basketbol  takımı           B.  folklor ekibi              C.  öğrenci kulüpleri          D. sokakta yürüyen insanlar

 

S17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Aralarında kan bağı olanlara akraba denir.

B. Akraba evliliklerinde özürlü çocuk doğma oranı daha yüksektir.

C. Çocuğu  olmayan evli çiftler aile sayılmaz.

D. Aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur.

 

S18. Teknolojik ürünlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Geçmişte kullanılan teknolojik ürünler, günümüzde hiç kullanılmamaktadır.

B. Her teknolojik ürün, kullanıldığı dönem için önemlidir.

C. Teknolojik ürünlerin gelişimi, bilimin de gelişmesini sağlamaktadır.

D. Teknolojik ürünler, insan yaşamına rahatlık getirmektedir.

 

NOT : 1. 2 . sorular 10 ‘ ar puan , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18. Sorular 5 ‘ er  puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

En son değiştirme: 26 March 2018, Monday, 15:30