İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK 2. YAZILI CEVAPLARI

2017/2018

KIVANÇ SARLICALI İLKOKULU

4 / D SINIFI İ.HAKLARI VE YUTTAŞLIK BİLGİSİ DERSİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Adı:………………………………………………….

Soyadı:…………………………………………..

No     :    …………………

Tarih

09 / 12 / 2017

Not:………….

 

 

 

A) Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınız. (10 puan)

(...Y..) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.

(...D..) Çocukların oyun oynama hakları vardır.

(...D..) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.

(...Y..) Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.

(...D..) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.

(...Y..) Zengin insanların hakları daha fazladır.

(...Y..) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.

(...D..) Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.

(...D..) İnsanlar temel haklarını başkalarına devredemezler.

(...Y..) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

 

B) Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz? (20 puan)

1

En temel haktır. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz.

3

Kişi dokunulmazlığı Hakkı

2

 Beden ve ruh sağlığının korunması ile ilgili hakkımız.

8

Düşünce ve ifade özgürlüğü

3

Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz.

10

Dilekçe Hakkı

4

Herkes eğitim – öğretim hakkına sahiptir.

6

Seçme Ve Seçilme Hakkı

5

Herkes aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

1

Yaşama Hakkı

6

Anayasamıza göre vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

2

Sağlık Hakkı

7

İnsanlar dilediği dіnі görüşü benimseyebilir.

4

Eğitim Hakkı

8

Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.

7

Din Ve Vicdan Özgürlüğü

9

Kişilerin toplumla ilişkilerinden doğan haklardır.

5

Özel yaşamın gizliliği

10

Haksızlığa uğrayan insanların haklarını korumalarıyla ilgili bir haktır.

9

Vatandaşlık Hakkı

 

C) Boşlukları, uygun kelimeler ile doldurunuz. (10 puan)

temel haklar    –    özgürlük     –    sorumluluğum    –     ortak mirasına    –    ayrım

  • Tüm insanlar herhangi bir………ayrım ….gözetilmeksizin yalnızca insan oldukları için temel haklara sahiptir.

 

  • Kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak karar vermesine özgürlük………….. denir.

 

  • Doğal, tarihî ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek insanlığın ……ortak…………     …mirasına..… karşı sorumluluklarındandır.

 

  • Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ……sorumluluğum….… vardır.

 

  • Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler…temel  …haklar olarak adlandırılır.

 

 

D) Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (12 x 5 = 60 puan)

 

1)     “Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne” göre insanlar kaç yaşına kadar çocuk sayılır?

A. 14                          B. 18                          C. 16                          D. 20

 

2)     Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden değildir?

A. Özgürlük                          B. Bencillik              C. Saygı                   D. Sevgi

 

3)     Temel hak ve hürriyetlerin   güvence altına alınmasından kim sorumludur?    

A.  İnsanın  kendisi          B. İnsanın  ailesi      C. Eğitim kurumları            D.  Devlet

 

4)     Yandaki resimde Ömer hangi hakkını kullanmaktadır?

A. Eğitim hakkı                    B. Seyahat etme hakkı

C. Sağlık hakkı                  D. Haberleşme hakkı

 

5)     Aşağıdakilerden hangisi en temel hakkımızdır? 

A.Yaşama hakkı                B.   Özgürlük             C. Eğitim hakkı                D. İfade özgürlüğü

 

6)     Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?

A. Bir yaşından itibaren.           B.Doğuştan itibaren.       C. 10 yaşından itibaren         D. 18 Yaşından itibaren.

 

7)     Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?

A. Kişi dokunulmazlığı                               B. Özel hayatın gizliliği

C. Konut dokunulmazlığı                            D. Haberleşme özgürlüğü

 

8)     Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?

A. Vazgeçilmez olması        B. Devredilmez olması        C. Dokunulmaz olması        D. Sınırlı olması

 

9)     Apartman toplantısı sırasında komşularının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir kişinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?

A. Sevgi                   B. Hoşgörü                      C. Güven                   D.Dürüstlük

 

10) Yandaki resimde hangi hak anlatılmak istenmiştir?

A. Özel yaşamın gizliliği                           

B. Kişi dokunulmazlığı                              

C. Seçme ve seçilme hakkı

D. Düşünce ve ifade özgürlüğü

 

11) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A. Düzenli olmak         B. Okul kurallarına uymak     C. Bir işte çalışmak        D. Beslenmek

 

12) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birisidir?

A. Düşünebilmesi            B. Yemek yiyebilmesi             C. Hareket edebilmesi         D. Görebilmesi

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM

En son değiştirme: 9 January 2018, Tuesday, 06:14