1. GENEL DENEME SINAVI

 

 

 

 

 

 

4 – D SINIFI

 

1. DENEME SINAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE

1. DENEME SINAVI SORULARI

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Binlerce kitaptan oluşan bir kitaplık kurdu.             B)  Ahlaklı insan, herkese örnek olur.      C) Pencerede beyaz güneşlik var.           D) Tarladaki korkuluk kuşları ürkütüyordu.

 

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Bu kitap senin okuduğundan daha güzel.             B)  Olay  kü*** ve şirin bir köyde geçiyor.        C)  Sınava iyi hazırlandım ama kazanamadım.                    D) Aykut, oylama sonucu sınıf başkanı seçildi.

 

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt iki durum birden anlatılmaktadır?

A) Öğrenciler büyük bir uyum içinde çalışıyorlar.      B)  Büyük bir taşın üzerine çıkarak iri iri elma topladı.

C) Eskiden olsa bu durumda ağlardı ama şimdi sadece üzülüyor.     D) Adamın yüzündeki yumuşak ifade birden bire sertleşti.

 

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı söz konusu değildir?

A) Arkadaşlarınla kavga etmeni istemiyorum.               B) Sağlığına dikkat etmelisin.        C) Bu gün durmadan ders çalışacağım.                                D) Gez ama eve erken gel.

 

5. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Türkiyenin  futbol maçını televizyondan izledim.           B) Ürgüp’lü olan arkadaşım beni evlerine davet etti.      C) Alilerin evleri okula çok uzak.                  D) Ayşe’ciğim, seni gördüğüme  çok sevindim.

 

6. “ Berke, oylama sonucu sınıf başkanı olarak seçildi.” tümcesinde hangi sözcüğü çıkarırsak tümcenin anlamında bozulma olmaz?

A) oylama                   B) sonucu                   C) sınıf                        D) olarak

 

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ kör “ sözcüğü deyim içinde yer almıştır?

A) Komşumuz Ayşe hanım kör talihini bir türlü yenemedi.     B) Kör gözleri güzellikleri hissetmesine engel değildi.

C) Körler okuluna giderek okuma yazma öğrendi.     D) Körlükle çocuk yaşta geçirdiği bir hastalık sonucunda tanıştı.

 

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  -de, -da’nın yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) Artık okulumuzunda bir internet sitesi var.          B) Bu kalemde  her zaman yere düşüyor.        C) Ev de bulunan eşyaları değiştirmeyi düşünüyorum.           D) Berke yandaki  kanepede uyuyor.

 

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı vardır?

A) Konuşmalarında ne söylediğini pek anlayamadım           B) Kardeşimin doğum gününe ne alayım        C) Ne olursa olsun, söylediğimi yapacağım                  D) Tatilde neler yapacağım, neler

 

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç  ilişkisi yoktur?

A) Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı.            B) Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı başladı.         C) Terbiyeli davranışları onun sevilmesini sağladı.              D) Oturur oturmaz konuşmaya başladı.

 

 

11.       Göçmen kuşlar                                     Yandaki şiir hangi mevsimde yazılmıştır?

            Gelmedi daha komşuluğa                   A) kış                B) ilkbahar               C) yaz             D) sonbahar

            Soğuk olunca havalar

            Çıkmadılar daha yolculuğa

 

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

A) Babası  oğlunu törende izleyince gözleri doldu.      B) Doktor  yakını göremediği için gözlük almasını önerdi.      C) Bu sözler onu çok derinden etkiledi.                D) Pastaya iki ölçü şeker koydu.

 

 

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul eki  (–ler, -lar ) almıştır?

A) kiler                       B) diler                       C) siler                        D) eller

 

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?

A) Ailemle birlikte tatile gideceğim.                B) Ordumuz dün büyük bir zafer kazandı.         C) Bu sınıf başarılarıyla adından söz ettiriyor.             D) Kardeşim yaramazlık yapmadan duramaz.

 

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Dünya döndükçe yaptıkların anlatılacak.            B) Trafik ışıklarından kırmızı dur demektir.            C) Cumhuriyet, 1923 yılında ilan edilmiştir.               D) Resim dersinde suluboya çalışması yaptık.

 

16. “ dolu” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu şişe süt dolu.                B) Bu yağan dolu.       C) Sınıf öğrencilerle dolu.                D) Cebim para dolu.

 

17. “ diş bilemek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötülük yapmak için fırsat beklemek           B) Birinin durumuna belli etmeden gülmek         C) Gücü yetmemek, söz  geçirememek               D) Önem vermemek, dinlememek

 

18. Aşağıdakilerden hangisi “ Güneş balçıkla sıvanmaz.” atasözünün anlamına uygundur?

A) Yarının neler getireceği bilinmez.          B)  Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanmaz.         C) Her söz, her yerde söylenmez.                  D) Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.

 

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “koşul” ileri sürülmüştür?

A) Erken kalkmadığı için otobüsü kaçırdı.           B) Hareketlerinde biraz daha ölçülü olmalısın.     C) Yardım edersen bu işe başlayacağım.                  D) Kitap okuyarak kendimizi geliştirebiliriz.

 

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu kahvenin şekeri fazla olmuş.          B) Marketten şeker almayı unutma!       C) Şekerli yiyecekler dişlerimizi çürütür.     D) Öğretmenimiz çok şeker biridir.

 

 

TÜRKÇE SINAVI BİTTİ

DİĞER TESTE GEÇİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK

1. DENEME SINAVI SORULARI

 

1. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu doğrudur?

A) 524 060 à beş yüz yirmi dört bin altı yüz                      B) 180 005 àyüz seksen bin sıfır sıfır beş

C) 902 403 à dokuz yüz iki bin dört yüz üç                                    D) 107 002 à on yedi bin iki

 

2. 589 483 doğal sayısında 8 rakamlarının basamak değerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 80 000 – 800                     B) 8000 – 8                C) 800 – 80                 D) 80 000 - 80

 

3. Yüz binler basamağı 4, binler basamağı 7, yüzler basamağı 2 ve birler basamağı 9 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 47 209                   B) 407 209                 C) 4729                       D) 400 709

 

4. 3, 7, 0 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan en kü*** doğal sayıdaki  “7” rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır?

A) 77                          B) 707                        C) 3007                       D) 770

 

5.  7¨46 < 7 846 eşitsizliğinde  ¨ yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

A)  18                         B) 22                          C) 28                           D) 45

 

6.   5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?

A) 86 205                   B) 82 605                   C) 86 520                    D) 68 205

 

7.   644028, 654792,  654520, 653604  doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda üçüncü sırada hangi olur?

A) 654520                  B) 653604                  C) 654792                   D) 644028

 

8.  5, 3, 6, 7 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en kü*** sayı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında  elde edilecek sayı ile kendisi arasındaki fark kaçtır?

A) 7                            B) 17                          C) 33                           D) 67

 

9.  58 950 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali kaçtır?

            A) 58 900                   B) 59 100                   C) 60 000                    D) 59 000

 

 12

 

â

 

9

11

p

 

5

10.                                        Yandaki örüntüde satır ve sütunlardaki sayıların toplamı 26’dır. Buna göre

                                       â + p işleminin sonucu kaçtır?                                                                                                        

                        A) 15                           B) 16                           C) 17                           D) 18

 

 

 

11. Ezgi her gün  115 dakika kitap okumaktadır. Ezgi günde kaç saat kaç dakika kitap okumaktadır?

A) 1 saat 15 dakika                B) 2 saat 5 dakika                  C) 1 saat 55 dakika                D) 1 saat  45 dakika

 

12. Berke 2 m 45 cm uzunluğundaki kumaşın 8 dm’si ile örtü diktiriyor. Berke’nin kaç mm kumaşı kalmıştır?

A) 1650 mm                           B) 165 mm                             C) 237 mm                             D) 2650 mm

 

13.  Aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır?

A) K                            B) H                            C)  A                           D) M

 

14.         ¨ 8 2          Yandaki toplamada  ¨ + â + m işleminin sonucu kaçtır?

        +    2  4 5          A) 10                        B) 11                           C) 12                           D) 13

              7 âm

 

15. Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157’dir. Bu çıkarma işleminde  çıkan kaçtır?

A) 5749                      B) 5759                      C) 5649                       D) 5839

 

16.                                                   Yandaki eş küplerle oluşturulmuş blokların kuş bakışı görünüşü           

                                                         aşağıdakilerden hangisidir?

                                                            A)                                          B)

 

 

 

 

                                                          C)                                            D)

 

 

 

17.    I.                        Işın                       Yanda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

        II.                        doğru                                     A) I – III – IV                                    B)  II – III – IV         

        III.      .               nokta                                      C) I – II – III – IV                              D) Yalnız III

  1. doğru parçası

 

 

 

18.      A                                     Yandaki üçgenin verilmeyen açısı, kaç dercedir?                   

                                                           A) 25˚                        B) 35˚                   C) 45˚                         D) 55˚

                    65˚

                             ?

            B                            C

 

 

19. Bir bebek yürümeye başladığı ilk gün 12 adım yürümüştür. Sonraki her gün ise bir önceki günden 4 adım daha fazla adım atmıştır. Bu bebek 4 günde kaç adım atmıştır?

A) 48                          B) 52                          C) 60                           D) 72

 

 

20.                P                                  S             Yandaki dikdörtgene göre aşağıdakilerden hangisi şekle ait

                                                                       köşegendir?

                                                                       A) [PY]           B) [SY]           C) [PS]            D) [TY]

                       

 

                      T                                 Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ

1. DENEME SINAVI SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?

A) Omurga                 B) Gövde                   C) Kafatası                             D) Boyun

 

2. Vücudumuzda bulunan kas, kemik ve eklemlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

A) Solunum sistemi                B) Sindirim sistemi                C) Hareket sistemi                 D) Dolaşım sistemi

 

3.    I. Vücudun dik durmasını sağlar.

      II. Kasılıp gevşeyerek hareketi sağlar.

      III. İç organları korur.

      IV. Vücudun genel şeklini verir.

İskeletin görevleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I – II – III – IV                  B) I – III – IV             C) I – II – IV              D) I – II – III

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda bulunan kemik çeşitlerinden biridir?

A) ince kemikler         B) uzun kemikler                    C) orta kemikler         D) düz kemikler

 

5. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki  yassı  kemiğe örnek olarak verilebilir?

A) kafatası kemikleri              B) el kemikleri            C) ayak kemikleri                   D) omur kemikleri

 

6. ” Kemiklerin birbirine bağlandığı yere ........................ denir. “ Yandaki tümcedeki boşluğu aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlarsak tanım doğru yapılmış olur?

A) iskelet                    B) kas                         C) eklem                     D) kemik

 

7. Aşağıdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırdığımızda  hangisi bu grupta yer almaz?

A) parmak  kemikleri             B) bilek kemikleri                   C) omurlar                  D) göğüs kemiği        

 

8.  “.............. yapım sayesinde kasılıp gevşerim. İskeletle birlikte vücudumuzu .......................... ettiririm. “

Yukarıdaki boşlukları, aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

A) Kemikli – hareket             B) Lifli – hareket                   C) Etli – oynar                       D) Sert - rahat

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp – vermede görevli yapı ve organlar arasında yer almaz?

A) yutak                     B) soluk borusu                      C) gırtlak                    D) karaciğer   

 

10. Solunum sistemiyle ilgili  bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Burun, havanın ısıtılmasını, nemlendirilmesini ve temizlenmesini sağlar.

B) Akciğerlerin üst kısmına gırtlak denir.

C) Akciğer oksijen alıp kanı temizleyen organdır.

D) Soluk alma sırasında akciğer hava ile dolar.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi içinde görev alan organ ve yapılar içerisinde yer almaz?

A) mide                      B) kalp                        C) kan                         D) damarlar

 

12.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Egzersiz yapınca kalp daha hızlı atar.                  B) Damarlar kanın vücutta dolaştığı kanallardır.

C) Kalp hızlı atınca soluk alıp verme yavaşlar.        D) Korku, sevinç gibi duygularda nabız artar.

 

13. Dolaşım sistemi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmez?

A) Besinleri bağırsaklara ulaştırmak                                     B) Karbondioksiti hücrelerden uzaklaştırmak

C) Artık maddeleri  hücrelerden uzaklaştırmak                    D) Oksijeni hücrelere taşımak

 

14. “Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan bütün varlıklara .................. denir.” Tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

A) madde                   B) saydam                  C) opak                       D) berk

 

15. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hissedilebilir özelliklerinden biridir?

A) kütle                      B) hacim                     C) erime noktası                     D) sertlik ve yumuşaklık

 

16. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?

A) opak                       B) saydam                              C) cisim                      D) alet

 

17. Aşağıdakilerden hangisi hem madde, hem cisim hem de eşya grubundadır?

A) masa                      B) tornavida                           C) un                           D) altın

 

18. Gaz maddelerle ilgili  aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

                        I. Akıcıdırlar

                        II. Belirli bir şekilleri vardır.

                        III. Kütleleri vardır.

                        IV. Sıkıştırılamazlar.

A) Yalnız I                             B) I – II                      C) I – III                     D) I – II – III – IV

 

19. Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çeker?

A) altın                       B) demir                     C) gümüş                    D) bakır

 

20. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek değildir?

A)  Suyun buz haline gelmesi                        B) Buharın su haline gelmesi

C) Şekerin suda çözünmesi                            D) Bakırın erimesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER

1. DENEME SINAVI SORULARI

 

1.  Bireyleri birbirinden ayıran özelliklere ne ad verilir?

A) bireysel fark          B) fiziksel fark                       C) duygusal fark                    D) Hiç biri

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerden biri değildir?

A) Saç rengi                B) boy                                    C) ten rengi                            D) hobiler

 

3. Bir yarışmada birinci olduğumuzda sevinir, başarılı bir yarış geçirdiğimizi düşünürüz.  Böyle bir duygu yaşamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Yaşadıklarımız bizi olumsuz etkiler.                               B) Yaşadığımız olaylar duygularımızı etkilemez.

C) Duygu ve düşünceler iç içedir.                                         D) Duygularımız yaşadığımız olaylara göre değişmez.

 

4. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?

A) öç               B) şefkat                     C) intikam                   D) nefret

 

5. “Farklı duygu, düşünce ve davranışı anlayışla karşılayıp, farklılıklara saygı göstermeye .................. denir.”

Yukarıdaki tümceyi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlayabiliriz?

A) hoşgörü                  B) inanç                      C) saygı                      D) ahlak  

 

6. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Doğum yerimiz                 B) annemizin adı        C) kardeşimizin adı                D)  babamızın adı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi resmi olarak düzenlenmiş kimlik belgelerinden biri değildir?

A) pasaport                 B) ehliyet                    C) evlilik cüzdanı                   D) taraftar kimlik kartı

 

8.         I.  23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 

            II.  Selanik’te doğdu.

            III.  Mahalle Mektebi’nde okula başladı.

            IV.  Cumhuriyeti ilan etti.

M. Kemal Atatürk’le ilgili verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, III, IV, I            B) II, III, I, IV            C) II, I, III, IV            D) III, I, II, IV

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ailemizle ilgili  tarih çalışmasının amaçlarından biri değildir?

A) aile büyükleriyle ilgili bilgiler edinmek              B) ailenin geçmişiyle ilgili bilgiler edinmek

C) köklerimiz hakkında bilgilere ulaşmak                D) ailenin sahip olduğu arsa ve arazileri öğrenmek

 

10. “ Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün hangi özelliğini göstermektedir?

A) liderliğini               B) çok yönlülüğünü               C) barışseverliğini                   D) ileri görüşlülüğünü

 

11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin yararlarından biri değildir?

A) Tarihte yaşananları bir anı olarak değerlendiririz.           B) Geçmişimizle olan bağımız gelişir.

C)  Tarihte yaşananlardan ders alırız.                                    D) Geçmişe bakarak geleceği planlarız.

 

12. Aile tarihimizi yazmak istesek aşağıdaki kaynaklardan hangisi gerekli olmaz?

A) Yaşlı insanların anlattıkları                      B) Eski eşyalar           

C) Fotoğraf ve albümler                                 D) Geçmişte yaşanan sosyal olaylar

 

13. Aşağıdakilerden hangisi  kültürel değerlerimizden biridir?

A) internet                  B) gazete                    C) gölge oyunu                      D) karikatür

 

14. Bir toplumda, eskiden kalmış kültürel kalıntıların, alışkanlıkların, bilgi, töre ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasına ne ad verilir?

A) dil                          B) gelenek                  C) söz                         D) hareket

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?

A) yollarımız               B) yemeklerimiz                     C) bayramlarımız                    D) düğünlerimiz

 

16. Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?

A) Erzurum Kongresi’nin yapılmasıyla                     B) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla

C) Sivas Kongresi’nin yapılmasıyla                          D) T.B.M.M’nin açılmasıyla

 

17. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı’mız içinde yapılan savaşlardan biri değildir?

A) Çanakkale Savaşı                          B) Sakarya Meydan Savaşı

D) I. İnönü Savaşı                              D) Büyük Taarruz

 

18. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmamıştır?

A) İtalyanlar               B) Yunanlılar                         C) Ermeniler                           D) Fransızlar

 

19.       I. Sakarya Meyden Savaşı

            II. İkinci İnönü Savaşı

            III. Başkomutanlık Meydan Savaşı

            IV. Birinci İnönü Savaşı

Kurtuluş Savaşı’mızda  yapılan savaşların kronolojik sıraya  konulmuş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III, IV            B) IV, II, I, III            C) IV, II, III, I            D) I, III, IV, II

 

20. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu aşağıdaki olayların hangisiyle kabul edilmiştir?

A) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla              B) Düşmanların yurdumuzdan atılmasıyla   

C) Sivas Kongresi’nin yapılmasıyla                          D) TBMM’nin açılmasıyla

 

 

 

 

1. Deneme sınavınız bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

 

En son değiştirme: 25 December 2017, Monday, 07:08