İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK BİLGİSİ 1. YAZILI SORULARI

2017/2018

KIVANÇ SARLICALI İLKOKULU

4 / D SINIFI İ.HAKLARI VE YUTTAŞLIK BİLGİSİ DERSİ

1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Adı:………………………………………………….

Soyadı:…………………………………………..

No     :    …………………

Tarih

26 / 12 / 2017

Not:………….

 

 A)  Doğru ifadelerin başına D, Yanlış ifadelerin başına Y  yazınız. (10P)

 

  • (  D   )Çocukların oyun hakları vardır.
  • Y   )Derslerde izin almadan konuşma hakkımız vardır.
  • (   D  ) Her insan eşittir.
  • (   Y  ) Zengin insanların daha fazla hakları vardır.
  • (   D  ) Haklarımız anayasa tarafından korunur.

 

B)   Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcükler  ile tamamlayınız. (15 puan)

anayasa

toplamak

çocuk

eşit

oyuncaklarını

düşünmek

     

v  Her insan 18 yaşına kadar …çocuk…. kabul edilir.               

v  Bütün insanlar haklar bakımından ……eşit……….doğarlar.

v  Temel haklarımız …anayasa………ile güvence altına alınmıştır.

v  …oyuncaklarını.      toplamak……çocukların sorumluluklarından biridir.

v  …………………… insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir.

 

C)   Aşağıdaki tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları harfleri yazarak eşleştirin. (15 puan)

b

Kimsenin özel hayatına ve aile yaşantısına karışılamaz.

 

a

Sağlık hakkı

d

Tüm çocukların  para  ödemeden  okullara gitme hakkı vardır.

b

Özel yaşamın gizliliği

e

İsteyen herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilir.

c

Barınma  hakkı

a

Bütün vatandaşlar istediği hastaneye gidebilir.

d

Eğitim  hakkı

c

Sel felaketi nedeniyle evler yıkıldı,insanlar evsiz kaldı.

e

Düşünce ve ifade özgürlüğü

 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5X12= 60 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından birisidir?

A) Eğitim hakkı                                                          B) Otomobil kullanma hakkı.  

C) Bir işte çalıştırılma hakkı.                                      D) Seçimlere katılma hakkı.

2) Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir?

A) Grup                       B) Aile                         C) Birey                                   D) toplum

3) Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?

 A) Üniversiteyi kazanınca                             B) İlkokula başlayınca    

 C) Doğduğumuzda                                       D) Yürümeye başlayınca

 4) Yukarıdaki karikatürde çocuklar hangi haklarını kullanıyorlar?

 A) Gülme hakkı                      B) Sağlık hakkı                C) Gezme hakkı                    D) Oyun hakkı

5)  Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır?

 A) Devlet                               B) Aile                         C) Okul                        D) Öğretmen

6) Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur?

  A)1                             B) 7                              C) 18                            D) 30

7)  Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz?

A) Alış veriş yapmak               B)  Odamızı toplamak           C)  Para kazanmak                 D)  Yemek yapmak

8)  Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılar ile ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Hareket etme                   B) Büyüme                                 C) Beslenme                            D) Düşünme

9) Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesine ne denir?

 A) Hak                                  B) Sorumluluk                             C)  Özgürlük                           D) Hoşgörü

10)  Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Düzenli olmak                    B) Okul kurallarına uymak                 C) Ödev yapmak         D) Bir işte çalışmak

11) Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre kimler çocuk olarak kabul edilir?

A) 15 yaşından kü***ler                     B) 18 yaşından kü***ler      

C) 10 yaşından kü***ler                     D) 16 yaşından kü***ler

12) “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?  

 A)Eğitim   hakkı               B) Haberleşme  hakkı                C) Barınma  hakkı              D)Yaşama hakkı


Cevaplarınızı KONTROL ediniz.

BAŞARILAR

En son değiştirme: 26 December 2017, Tuesday, 05:36