TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM 2. YAZILI SORULARI

2017/2018

KIVANÇ SARLICALI İLKOKULU

4 / D SINIFI TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM DERSİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Tarih

25 / 12 / 2017

A)  Aşağıda trafikle ilgili verilen terimler açıklamalarını uygun terimlerle tamamlayınız.(20 puan)

 

kolaylaştırmak

ulaşım

üstünlüğü

vatandaşlık

üçgen

geçiş üstünlüğü

emin

taşıt trafiğine

trafik eğitimi

yaya

  1. Kara yollarında yürüyen ve duran insanlara …………YAYA……………………….. denir.
  2. Trafik işaretlerine zarar vermemek, zarar verenleri uyarmak …VATANDAŞLIK…. görevidir.
  3. Kara yollarının karşıya geçmek için güvenli olduğundan ……EMİN………… olmadıkça taşıt yoluna inilmemelidir.
  4. Ulaşım araçlarını tercih ederken …ULAŞIM….. ücreti de etkili olur.
  5. Geçiş …ÜSTÜNLÜĞÜ……………….. ancak görev halinde kullanılır.
  6. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak ....ÜÇGEN.................şeklindedir.
  7. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ………..vardır.
  8. Bisiklet, kaykay, paten ve kızak gibi motorsuz taşıtlar, TAŞIT TRAFİĞİNE……………..kapalı ve güvenli alanlarda kullanılmalıdır.
  9. Diğer sürücüler, geçiş üstünlüğü olan araçların geçişini …KOLAYLAŞTIRMAK…………zorundadır.
  10. Sürücü kurslarını denetlemek Milli Eğitim Bakanlığı’nın …TRAFİK EĞİTİMİ….. ile ilgilidir.

 

B)  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(20 puan)

(…D…..) Trafikte en önemli unsur insandır.

(…D…..) Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir.

(…D…..) Şoför, kaptan, makinist, vatman ve pilot ulaşım hizmeti verir.

(…D…..) Gideceğimiz yere en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz.

(…Y…..) Yolların yapım ve bakımından sorumlu olan kurum Emniyet Genel Müdürlüğü’dür.

(…D…..) Şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek trafik kazalarının azalmasını sağlar.

(…Y…..) Hızlı treni kullanan kişilere pilot denir.

(…Y…..) Yaya kaldırımlarında, yayaların uyması gereken kurallar yoktur.

(…Y…..) Ambulans, itfaiye gibi araçların geçiş üstünlüğü yoktur.

(…Y…..)Toplu taşıma araçlarını ekonomik, güvenilir, konforlu ve hızlı olduğu için tercih ederiz.

 

C)  Aşağıdaki trafik işaret ve levhalarının adlarını altlarındaki çerçeve içine yazınız.(10 puan)

 

 

HASTANE 

TRAFİK IŞIĞI 

OKUL GEÇİDİ 

YAYA GEÇİDİ 

TREN GEÇİDİ / HEMZEMİN GEÇİDİ 

 

D)  Kullanıldığı yere göre ulaşım araçlarını yazınız. (4 puan)

1- UÇAK- HELİKOPTER, HAVA YOLU

2- GEMİ, TEKNE, DENİZ YOLU

3-  OTOMOBİL, OTOBÜS, TRAKTÖR, KARA YOLU

4-TREN, TRAMVAY, METRO, DEMİR YOLU

  

E)  Geçiş üstünlüğü olan araçlardan yazınız.

(6  puan)

1- AMBULANS

2- İTFAİYE

3-  POLİS, JANDARMA

 

F)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (30 puan)

 

1. Günlük hayatımızda okula, markete veya parka giderken hangisini seçmeliyiz?

a) En kısa yolu                 b) En güvenli yolu

c) Caddeler       d) Yaya kaldırımı olmayan yolu

6. Kara yolların güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Alt ve üst geçitler    b) Reklam levhaları 

c) Yaya geçidi               d) Okul geçidi

 

2.Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun bisiklet, kaykay gibi motorsuz taşıtları kullanmak için güvenli olduğu söylenemez?

a) Taşıt yolunun         b) Okul bahçesinin

c) Parkların                d) Evimizin bahçesinin

7. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere hangi ad verilir?

a)     Kaldırım                 b) banket

c)      Yaya                       d) Cadde

 

3. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymaması nedir?

a) Geçiş üstünlüğü              b) Geçiş hakkı
c) Geçiş sırası                     d) Trafik akışı

8. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım süresi az olduğu için tercih edilir?

a) Deniz yolu taşıtı        b) Demir yolu taşıtı

c) Hava yolu taşıtı          d) Kara yolu taşıtı

 

4.      I- Ulaşımın güvenli olması

         II-Ulaşımın maliyeti

         III- Ulaşım için geçen süre

Bu bilgilerden yola çıkarak hangisine karar verilir?  

a) Nereye gideceğimize

b) Hangi ulaşım aracını tercih edeceğimize

c) Aracı kimin kullanacağına

d) Ulaşım zamanını belirlemeye

 

9. Aşağıdakilerden kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı  

b) Sağlık Bakanlığı

c) Kara Yolları Genel Müdürlüğü

d) Emniyet Genel Müdürlüğü

 

5. Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir?

a) Bere ve kaşkol takmak      b) Kask takmak

c) Dirseklik takmak              d) Dizlik takmak

10. Araç içerisinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ve hareketsiz insana ne denir?

  a) yaya                  b) sürücü

  c) yolcu                 d) polis

 

G)  Aşağıda verilen ulaşım araçları ve onları kullanan kişileri eşleştiriniz.(10 PUAN)

 

OTOMOBİL, OTOBÜS (    1    )

 

KAPTAN        (    4    )

 

TREN, METRO  (    2    )

 

ŞOFÖR          (   1    )

 

UÇAK, HELİKOPTER  (    3   )

 

VATMAN         (   5    )

 

FERİBOT, YAT, GEMİ   (    4   )

 

PİLOT             (   3   )

 

TRAMVAY     (    5   )

 

MAKİNİST       (   2    )

 

 

Cevaplarınızı Kontrol ediniz.

BAŞARILAR

En son değiştirme: 24 December 2017, Sunday, 17:18