TÜRKÇE DERSİ 3. YAZILI SORU VE CEVAPLARI

2017/2018 KIVANÇ SARLICALI İLKOKULU

4 / D SINIFI TÜRKÇE DERSİ

1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Adı:……………………………………………

Soyadı:…………………...…………………

No     :    …………………

Tarih

05 / 01 / 2018

PUAN:…………………

 

 

 

 

 

ÇİFTÇİNİN OĞULLARI

 

            Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış. Birbirleriyle geçinemez, kavga ederlermiş. Babaları :  “ Birbirinizi sevin, yardımlaşın ” dermiş. Ama çocuklar, babalarının bu güzel öğütlerini tutmazlarmış.

Çiftçi bir gün çocuklarını çağırmış:

            - Bana, bir ağaçtan on çubuk kesip getirin, demiş.

Çocuklar çubukları getirmişler. Çiftçi, çubukları birbirlerine bağlayarak, oğullarına vermiş.

- Hadi kırın bunları, demiş.

            Oğlanlar, çubuk demetini kırmaya çalışmışlar. Ama kıramamışlar. Çiftçi, demeti alıp çözmüş. Çubukları oğullarına birer birer vermiş. Onlar da kendilerine verilen çubukları kolayca kırmışlar. Bu olay üzerine çiftçi çocuklarına şöyle demiş:

- Görüyorsunuz ya, birleşmek güç yaratıyor. Birbirinizle anlaşmaya çalışınız. O zaman size kimsenin gücü yetmez. Siz de her güçlüğü yenersiniz.

 

A- ( Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.  Her soru 5 puandır.  (6 x 5 = 30 Puan)

 

1. Çiftçinin oğullarının birbirleriyle olan ilişkileri nasılmış?

Birbirleriyle geçinemez, kavga ederlermiş ………………………………………………

2. Çiftçi çocuklarından ne getirmelerini istemiş?

Bir ağaçtan on çubuk kesip getirmelerini istemiş. ………………………………………………………………

3. Babaları çocuklarına ne dermiş?

Birbirinizi sevin, yardımlaşın ” dermiş …………………………………………………………

4. Çiftçi çubukları ne yapmış?

...Çiftçi çocukların çubukları kırmalarını istemiş ……………………………………………………

5. Oğulları çubukları ne yapmaya çalışmış?

Çubuk demetini kırmaya çalışmışlar …………………………………………………….......

6.Hikayenin konusu nedir?

Birleşmek güç yaratır. O zaman size kimsenin gücü yetmez. Her güçlük yenilebilir.

B. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. HER SORU 4 PUANDIR. (  13x4=52 PUAN)

1- “Kişiden kişiye değişen yargılar öznel, herkesçe aynı olan; değişmeyen yargılar ise nesnel yargıdır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.                             B) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış.

C)“Kaşağı” adlı hikâyeyi çok beğendim.                              D) Bazı hikâyelerin konusu tarihten alınmış. 

2-  “Serhat tazı gibi koşuyor.” cümlesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Serhat tazıya benzetilmiştir.                                             B) Serhat tazı kadar hızlı koşmaktadır.

C) Serhat’ın hızlı koşma şekli tazıya benzetilmiştir.             D) Serhat’ın peşinden tazı koşmaktadır. 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili yanlış yapılmıştır?

A) Bütün gün Sağlık Bakanlığı binasını aradım durdum.    B) Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu maçı kazanmış.

C) Ayhan’ın sağ kolu kırılmış.                                              D) Yarın hep birlikte kirazlı köyüne gideceğiz. 

4-Ara sıra babamın dükkanına uğrar ona yardım ederdim.” cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümlenin anlamı bozulur?

A) Zaman zaman                    B) Bazen                    C) Her  zaman             D) Arada bir 

 

5-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) büyük – kü***                  B) az – çok                 C) zayıf – şişman                    D) öğretmen – muallim 

6- Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi eş sesli değildir?

A) Ak saçlı başını alıp eline                                                  B) Kara hülyalara dal anneciğim.

C) O titrek kalbini bahtın yerine                                           D) Bir ince tüy gibi sal anneciğim. 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A) Ne kadar borcu olduğunu söylemedi                               B) Ne tarafa kaçtıklarını sordu

C) Ne kadar uslu bir oğlunuz var                                          D) Ne zaman geleceksin 

8- “Bozulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Notlarımı duyunca babam çok bozuldu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A-Tatil dönüşünde arabamız bozuldu.                                  B-Hava iyice bozuldu, galiba yağmur yağacak.

C- Maçı kaybeden takım fena halde bozuldu.                      D- Annem “O çocuk çok iyiydi şimdi bozuldu “diyor 

9- “Beyaz-Ak” kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) sene-yıl                  B) siyah-beyaz                       C) iyi-kötü                  D) güzel-çirkin

10- Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Kahramanmaraş                B) Penbe                     C) Tiren                      D) Çanak Kale 

11- “Bizim sokakta bir …….. gördüm. Yanına yaklaşınca ……..başladı. Uçmaya çalışıyor, ama ……….. açamıyordu.”

Yukarıdaki cümleleri en anlamlı şekilde tamamlayan sözcükler hangileridir?

A) kedi –uzaklaşmaya – ayaklarını                                              B) köpek – havlamaya - ayaklarını

C) güvercin – kaçmaya – kanatlarını                                     D) horoz – ötmeye – kulaklarını 

 

12.Aşağıdaki kelimelerin sonuna yapım ekleri    (-lık, -lik, -cı, -ci) getirerek yeni kelimeler türetiniz. (10 puan )

Kışlık……..

Korkuluk……..

Kasaplık…..

Eskici……..

Dişçilik……..

Çöplük-çü……..

Şaka……..

Manavlık……..

Turşucu-luk

Resimlik……..

 

  “ Damlaya damlaya göl olur.”

 13) Yukarıdaki atasözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) çalışmanın                       B) dostluğun                          C) gölün                     D) tutumluluğun

 

14) “Dedemin gözleri eskisi kadar iyi görmediği için ......................” cümlesini aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlamak uygun olmaz?

A)  doktor ona gözlük verdi.                                                B)  güneş gözlüğünü yanına aldı.

C)  gözlüksüz kitap okuyamıyor.                                          D)  gazete okumakta zorlanıyor.

C- Aşağıda sol sütunda verilen deyimlerin anlamlarını sağ sütunda yay ayraç içine numarasını yazarak eşleştiriniz.  ( Her doğru eşleştirme 8x1= 8 puan )

1

Karalar bağlamak

6

İstek duymak

2

Etekleri zil çalmak

9

Fazla konuşmak

3

Yüz vermek

7

Sert konuşana karşı yumuşak konuşmak

4

Tepesi atmak

3

İlgi ve yakınlık göstermek

5

Bel bağlamak

8

İstediği gibi davranmak

6

Canı çekmek

2

Çok sevinmek

7

Alttan almak

1

Çok üzülmek

8

Bildiğini okumak

4

Aşırı sinirli olmak

9

Çenesi düşmek

 

 

Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.                       

BAŞARILAR

En son değiştirme: 5 January 2018, Friday, 03:56