MATEMATİK 2. YAZILI CEVAPLARI

 2017/2018

KIVANÇ SARLICALI İLKOKULU

4 / D SINIFI MATEMATİK DERSİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

 1-   Öğretmeni Celal’a

      tahtada verilen işlemi yapıp                   

     çıkan sonucu en yakın

     yüzlüğe yuvarlamasını istedi.

     Buna göre, öğretmenin istediği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A)  5800                  B) 5900                 C) 6000                  D) 6100

 

2-  2A4A7A sayısında  A ların sayı değerleri toplamı  9'dur.Buna göre A ların basamak değerleri toplamı kaçtır.

A)  30303      B) 30403    C) 303003  D) 330003

 

3- 8 yüzbinlik+5 onluk+4 binlik+3 birlik

 A) 804053            B) 804453           C) 840053        D) 840503

4-     351 527 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

 

A) 351000            B) 14                C)                   D) 351

 

5 .   “  6  ,  0  ,  2 ,  3   4 ”  rakamlarını  kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en kü*** tek sayı arasındaki fark nedir?                                      

 A) 84783                  B) 43857              C) 84387           D) 43578

 

6-Çözümlenişi 4 on binlik+ 8 yüz binlik+ +5 binlik+3 birlik+9 yüzlük olan sayı hangisidir?

 A) 854 930                     B)845 930               C) 854 903                     D) 845 903

 

7-  A>6812 eşitsizliğine uyan en kü***  A doğal sayısı kaçtır?

 A- 6813    B- 1286     C- 6810     D-12345

 

8- 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 = işleminin sonucu kaçtır?

 A) 327             B) 326                  C) 654              D) 653 

 

9-Bir çıkarma işleminde fark, çıkan ve eksilenin toplamı 974’tür. Eksilen sayı kaçtır

 A) 384              B) 487               C) 104            D) 103

 

10-  65 274”    doğal sayısının  on binler  basamağını  2 artırırsak, onlar basamağını 2 azaltırsak yeni sayı kaç artar?

  

A) 85294              B) 19980            C) 45274        D) 85296  

 

11-

     5 K 3 M           K + M + N + L = ?

 +  3 4 L 5 

      N 0 0 2

 

A) 26                    B) 27                 C) 28              D)  29 

 

12- Yukarıda verilen şekle göre verilmeyen açı kaç derecedir?

A) 35                 B)  40               C) 45            D)  50

    

13-       I. 8305         8300    

           II. 6480         6400

          III. 2324         2300       

          IV. 268           260

Yukarıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangileri doğrudur?

     A) I  ve  III               B) I,  II,  IV             C) II,  III,  IV          D) III ve IV

 

14 Çarpımları 36 olan iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir?

A) 37             B) 30               C) 12             D) 24

 

 15-  Aşağıda verilen sayıların hangisinin okunuşu yanlıştır  ?

    A) 90 846 = doksan  bin sekiz  yüz  kırk altı               

    B) 300 700 = üç  yüz  bin  yedi  yüz   

    C) 60 108 = altı  bin yüz  sekiz                  

    D) 900 803 = dokuz  yüz  bin sekiz  yüz üç

 

16-Bu hafta Beşiktaş – Galatasaray maçını

“elli bir bin üç yüz altmış sekiz” kişi izlemiştir.

     Maçı izleyen seyirci sayısının rakamla gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 51 068       B) 52 000    C) 51 368    D) 510 368

 

17-. Bir doğal sayının sağına üç sıfır ekle­mek İçin kaçla çarpılması gerekir?

    A) 1000           B)100          C) 10         D) 10000                            

 

18- Aşağıdaki alana 120 derecelik ve 180 derecelik iki açı çiziniz. (7 Puan)

 

  

20- .  Bir kenarı 4 cm olan ABCD   karesini  çizerek köşegenlerini gösteriniz.      (7 Puan)

A)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun

Olanları yazınız. (7 Puan)

[(,birler-,çarpan-,rakam, bölme-,toplam parentez-,   çarpım,- binler basamağı )]

 

1.Sayıları yazmak içim kullandığımız işaretlere…RAKAM….denir

2.Çarpma işleminin tersi ...BÖLME.....   işlemidir..

3. Toplama işleminde ..TOPLAM...., toplananlardan daha büyüktür.

4.Çarpma işleminde çarpılan terimlerin her birine…ÇARPAN..,sonuca ÇARPIM…….denir.

5.Parentezli işlemlerde önce …PARANTEZ…….içindeki işlemler yapılır.

6. Birler, onlar ve yüzler basamağından oluşan bölüğe ………BİRLER…….bölüğü denir.

7. 806.054 doğal sayısında 6 rakamının bulunduğu basamağın adı:……BİNLER…BÖLÜĞÜDÜR..

 

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”,   yanlış olanların başına ise “ Y” yazınız. (7 Puan)

1. (   D  ) Bir sayıdaki rakamların basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir.

2. (   Y  ) Toplama işleminde toplanan sayıların yeri değişmez.

3. (   D  ) Çıkarma işleminin kontrolü Çıkan=eksilen+fark şeklindedir 

4. (    D  ) Dört basamaklı en büyük sayı 9999'dur.

5. (   D   ) Çarpma işleminin kontrolünü bölme işlemi ile yaparız

6. (   D   ) Eksileni bulmak için çıkan ile fark toplanır.

7. (   Y   ) Eksileni bulmak için çıkan ile fark çarpılır.

 

Not: Çoktan seçmeli sorular 4 puan x 18 = 72 puandır.

Süre 40 dakikadır.

 

B A Ş A R I L A R   D İ L E R İ M.

En son değiştirme: 8 December 2017, Friday, 16:01