1.DÖNEM 2. SOSYAL BİLGİLER YAZILI SORULARI

 

 

 


1) Aşağıdaki Türkiye haritasındaki illerin, yön levhasına göre bulundukları yönleri ilgili boşluklara yazınız. ( 16 P)

Ana yönlerdeki iller      Ara yönlerdeki iller

Kuzey :SİNOP………………………  

Kuzey batı   : BARTIN.…………

Doğu  :MUŞ……………………......     

Kuzey doğu : ORDU……………

Batı    :…MANİSA…………………     

Güney batı   : …ANTALYA……

Güney :…ADANA……………......    

Güney doğu : GAZİ ANTEP…

2)  Mustafa Kemal’in en büyük eserim dediği ve yaptığı yeniliklerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılık Kıyafet Kanunu            B) Soyadı Kanunu       C) Harf İnkılâbı                      D) Cumhuriyetin İlanı

3) Olayları tarih sırasına göre sıralamaya ne denir?
A) Kronoloji                           B) Kroki                      C) Tarih Şeridi                       D) Tarih Sınıflandırması

4) Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden değildir?

A) Kahve               B) Çeyiz                C) Bilgisayar               D) Nişan

5) Doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.( 10 P)


 D ) Pusulanın yapımında mıknatıstan yararlanılmıştır. 

(   D  ) Pusulanın kırmızı renkli ucu her zaman Kuzey’i gösterir.

 Y  ) Kutup yıldızının diğer adı Demirayak’tır.

(   D  ) Kroki sayesinde adres bulmak kolaylaşır.

(   ) Kültürel değerler zaman içinde değişime uğrar.

6)  Resul, sınıflarına yeni gelen Zehra’ya sağlık ocağına nasıl gidileceğini anlatmak istiyor. Bu durumda Resul’ün hangisini kullanması uygundur?

 A) Kroki                            B) Pusula                          C ) Plan                            D)Harita

7) Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaş olmamıştır?

A) Batı cephesi                    B) Doğu cephesi                  C) Kuzey cephesi                 D) Güney cephesi

8) Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?

A)Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara                                           B) Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul

C) Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara                                      D) Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas

 

9) Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi.                       B) TBMM’nin açılması.

C) II. İnönü Savaşı.                                       D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı.

10) Olayları tarih sırasına göre sıralamaya ne denir?
A) Kronoloji                    B) Kroki                    C) Tarih Şeridi                   D) Tarih Sınıflandırması

 

11) Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden değildir?

A) Kahve                                B) Çeyiz                                C) Bilgisayar                          D) Nişan

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda kazandığı savaştır?

A) Çanakkale Savaşı                 B) Trablusgarp Savaşı                 C) Sakarya Savaşı             D) I. İnönü Savaşı

13) Hangi savaştan sonra Mustafa Kemal’e “Gazi” ve “Mareşal” unvanları verildi?

A) I. İnönü Savaşı                       B) Büyük Taarruz             C) Sakarya Meydan Savaşı           D) II. İnönü Savaşı

14) Havanın sıcaklığını ölçen aletin adı nedir?

A) Termometre                        B) Derece                   C) Metre                                   D) Barometre


15) Aşağıdakilerden hangisi olumlu
duygularımızdan biri değildir?

A) Sevinç                                 B) Sevgi                    C) Kıskançlık                         D) Mutluluk

16) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ateşkes antlaşmadır?

A ) Lozan Antlaşması                                          B ) Mudanya Ateşkes Antlaşması

C ) Mondros Ateşkes Antlaşması                     D ) Gümrü Antlaşması

17) TBMM hangi tarihte açılmıştır?

A) 19 Mayıs 1919             C) 23 Nisan 1920                B) 29 Ekim 1923               D) 24 Temmuz 1922

18) Anadolu, uğruna destanların yazıldığı bir yarımadadır. Coğrafi özellikler, zorlu yaşam hikayeleri bize ……………… , …………… , …………………… ile ulaşır.” cümlesindeki boşluklara hangi sözcük getirilemez?

 A) Türküler                             B) Destanlar                 C) Ulaşım Araçları                 D) Şiirler

19) Milli Mücadele’de gösterdiği başarılardan dolayı hangi ilimize unvan verilmemiştir?

A) Maraş                                B) Adana                             C) Urfa                                   D) Antep

 

20) Aşağıdaki boşlukları uygun yön bulma yöntemiyle doldurun. (6 p)

pusula

karınca yuvaları

kutup yıldızı

ağaç ve kayaların yosunlu yüzleri

* Geceleyin yönümüzü……..…KUTUP YILDIZI…                                                                     ile buluruz.

* Ormanda yönümüzü …AĞAÇ VE KAYALARIN YOSUNLU YÜZLERİ…                                    ile buluruz.

* Çölde yönümüzü       …………KARINCA YUVALARI………                                                        ile buluruz.

* Denizde yönümüzü ………PUSULA……..……                                                                             ile buluruz.

 

 Süre 40’ dır.

Çoktan Seçmeli sorular 4 Puan (4x17=68) tir.                           BAŞARILAR

 

En son değiştirme: 4 December 2017, Monday, 03:20