4. SINIF FEN BİLİMLERİ KONULARI


ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

        Destek ve Hareket

        İskelet ve Kas Sağlığı

        Soluk Alıp Verme

        Kanın Vücutta Dolaşımı

        Egzersiz Yapalım

ÜNİTE 2 KUVVETİN ETKİLERİ

        Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

        Mıknatısların Çekim Kuvveti

        Mıknatısların Kullanım Alanları

ÜNİTE 3 MADDEYİ TANIYALIM

        Maddeyi Niteleyen Özellikler

        Maddenin Hâlleri

        Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

        Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

        Madde ve Cisim

        Saf Madde ve Karışım

        Karışımlar Ayrıştırılması

        Karışımların Ekonomik Değeri

ÜNİTE 4 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

        Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

        Uygun Aydınlatma

        Aydınlatma Araçlarını Tasarruflu Kullanalım

        Işık Kirliliği

        Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

        Ses Kirliliği

ÜNİTE 5 MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ

        Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

        İnsan ve Çevre İlişkisi

ÜNİTE 6 BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

        Basit Elektrik Devreleri

        Devre Elemanları

ÜNİTE 7 DÜNYAMIZIN HAREKETLERİ

        Dünyamızın Hareketleri


En son değiştirme: 15 September 2017, Friday, 16:06